Said-i Nursi 61. ölüm yıldönümü

Said-i Nursi 61. ölüm yıldönümü

Said-i Nursi 61. ölüm yıldönümü

Said Nursî (1878 – 23 Mart 1960),Kürt İslam âlimi, müfessir, Dârü’l-Hikmeti’l-İslâmiye azası, Birinci Dünya Savaşı’nın Kafkasya Cephesi’nde milis alay kumandanı, İslam üzerine yazılmış ve 300 kadar ayeti tefsir eden Risale-i Nur külliyatının yazarı.

Van’da hayalini kurup zihinsel hazırlığını yaptığı fen ve din ilimlerinin beraber okutulacağı Medresetü’z-Zehra projesi için İstanbul’a geldi. Bu amaçla Sultan II. Abdülhamid ile görüşme girişimlerinde bulunduysa da istediği neticeyi alamadı. Ancak yerine gelen Sultan Reşad ile görüşme fırsatı buldu ve projesini detaylı şekilde anlattı. Kabul gören proje için Van Valiliğine bin altın ödenek gönderildi.

Osmanlı dönemi medrese geleneklerinden olan ilmî münazaralara katılan Said Nursî, kullandığı unvan ve burada gösterdiği başarıları ile şöhret oldu. Çeşitli gazete ve dergilerde makaleler yazıp, Marifet ve İttihad-ı Ekrad isminde bir gazete çıkarma girişiminde bulundu. Bu dönemde Meşrutiyet taraftarı olan Said Nursî, bu yönetim biçimininin dine aykırı olmadığını vurgular. Düşüncelerini Münazarat isimli eserinde kitaplaştırır.

Said Nursi 31 Mart Vakası’nda isyanın bastırılması için gazete yazıları yazdı ve Harbiye Nezaretinde onlara hitap etti. 31 Mart Vakası sonrası kurulan Divan-ı Harbi Örfi mahkemesinde yargılanarak beraat etti.

Van’a dönerek Evkaf Nezaretine bağlı Horhor Medresesi’nde talebe okutmaya başlar. I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla Alay Müftüsü olarak orduya dahil olan Nursî, sonrasında ise Enver Paşa tarafından gönüllü milis alayı kumandanı olarak görevlendirilir. Kafkas Cephesi’nde talebeleri ile birlikte mücadele eder. Savaş sırasında bir kısım talebesi ölür, kendisi de yaralanarak esir düşer ve Kostroma’ya esir kampına gönderilir. Gösterdiği azim ve mücadeleler sebebiyle esaretinin bitminde kendisine Harp Madalyası verilir ve Dârü’l-Hikmeti’l-İslâmiye a’zası olarak atanır.

Hilal-i Ahdar Cemiyeti toplantılarına katılan Nursî, Yeşilay’ın kurucu üyesidir.

5375
Önceki Haber
5382
Sonraki Haber

Bu habere yorum yap...

Haberlere abone ol

Çamlıyayla Haber'e abone olup, Çamlıyayla ile ilgili son dakika haberleri, hava durumu ve Mersin Geneli hakkındaki olaylardan anında haberdar olabilirsiniz.