Mersin’de Kamu Kurum ve Kuruluşlarında TYP’de Çalışacak Bin 100 Kişi Alımı İçin Son Başvuru Günü 14 Aralık

Mersin’de Kamu Kurum ve Kuruluşlarında TYP’de Çalışacak Bin 100 Kişi Alımı İçin Son Başvuru Günü 14 Aralık

Başvurular; Mersin İŞKUR İl Müdürlüğü ile Tarsus, Silifke, Erdemli ve Anamur Hizmet Merkezlerinden şahsen yapılabileceği gibi, bireysel kullanıcı girişi ile Kurum internet sitemizden ve telefon aracılığıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi ALO 170 hattı üzerinden de gerçekleştirilebilecek.
İşte Mersin Genelinde TYP kapsamında 6 ay boyunca çalışacak 1.100 kişi alımı için duyurulan şartlar ve diğer detaylar.
10 Aralık 2018 Pazartesi günü Tarsus Kaymakamlığı resmi internet sitesinde yayınlanan duyuru;
TYP başvuruları İlimizdebugün itibariyle başlamış olup İlimiz genelinde 1100 eleman alınacaktır. Başvuruların İŞ-KUR Merkezine yapılacak. Tarsus’ta10 kurumda30′ u Kaymakamlığımıza olmak üzere 112 kişilik kontenjan mevcuttur.Son başvuru tarihi14.12.2018 Cuma günü’ dür.Ayrıntılı bilgiler aşağıdadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
TOPLUM YARARINA PROGRAM(TYP) DUYURUSU (Genel)
TYP Başlangıç Tarihi
02.01.2019
TYP Bitiş Tarihi
28.06.2019
TYP Süresi
6 AY
Başvuru Tarihi
10.12.2018- 14.12.2018 (5 GÜN)
Seçim Yöntemi
LİSTE YÖNTEMİ
Genel Şartlar
TYP’ ye başvuracak katılımcıların, Kurumun o yöredeki İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine kayıtlı işsiz durumunda olmaları; en az 18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmaları; herhangi bir öğretim kurumunda öğrenci olmamaları (açık lise ve açık öğretim öğrencileri hariç); emekli ve malul aylığı almamaları gerekmektedir.
Katılımcı adayları, başvuru başlangıç tarihi aynı gün olan TYP’lerden yalnızca bir tanesine başvuru yapabilir.
2. Başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP’lere;
*Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri katılabilir.
*Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz.(Programa seçilen katılımcı adayları, SGK, Aile ve Sos.Pol.İl Md.lüğü veya Sosyal Yard. ve Day. Vakfı’ndan alacakları hane halkı gelir durumunu gösterir belgeyi diğer evrakları ile birlikte yükleniciye teslim edeceklerdir.)
*Seçim yöntemleri sonrası oluşan listelerde aynı adreste oturan kişilerden birden fazla kişinin isminin olması halinde; başvuranlardan Kuruma kayıt tarihi daha eski olana öncelik tanınacaktır. Kurum kayıt tarihlerinin aynı olması halinde ise başvuranlardan yaşı büyük olan söz konusu TYP’ye katılacaktır.
3. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler TYP’ye katılamaz.
4.Seçim yöntemleri sonrası oluşan listeler nihai liste olmayıp,gerekli inceleme ve kontrol işlemleri (güvenlik soruşturması, sgk v.b.) sonrasında kesinleşecektir.
Özel Şartlar
En az 19 yaşından gün almak,
Cinsel/vücut dokunulmazlığına karşı suçlar, terör, bali, tiner ve uyuşturucu kullanımı, hırsızlık v.b suçlardan hüküm giymemiş olmak,
Son bir yıl içinde hizmet sağlayıcıya bağlı herhangi bir işyerinde çalışmamış olmak.
TYP devam ederken katılım şartlarını taşımadığı belirlenen kişilerin TYP ile ilişiği kesilir ve bu kişiler son yararlanma tarihi üzerinden yirmi dört ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramazlar.
NOT.1:Bu TYP’lere (Müftülükler hariç) katılımcı seçiminde aşağıdaki gruplara öncelik verilecektir.
Kadınlar,(19 yaşından büyük kadınlar)
35 yaş üstü bireyler,(35 yaş üzeri erkekler)
Engelliler,(19 yaşından büyük)
Eski hükümlüler,( 19 yaşından büyük)
Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar.
(19 yaşından büyük)
***
NOT.2:Katılımcılar için TYP’den yararlanma süresi,on iki ay içerisindeayrı ayrı olarak veya bir defadaen fazla 9 (dokuz) aydır.
Başvurular; İl Müdürlüğümüz ile Tarsus, Silifke, Erdemli ve Anamur Hizmet Merkezlerimizden şahsen yapılabileceği gibi, bireysel kullanıcı girişi ile Kurum internet sitemizden ve telefon aracılığıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi ALO 170 hattı üzerinden de gerçekleştirilebilecektir.
TOPLUM YARARINA PROGRAM(TYP) DUYURUSU(Müftülük)
Yüklenici Kurum
MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ
TYP Uygulama Alanı
Cami ve Kur’an Kurslarının Temizliği
TYP Başlangıç Tarihi
02.01.2019
TYP Bitiş Tarihi
28.06.2019
TYP Süresi
6 AY
Başvuru Tarihi
10.12.2018- 14.12.2018 (5 GÜN)
Seçim Yöntemi
LİSTE YÖNTEMİ
Genel Şartlar
TYP’ ye başvuracak katılımcıların, Kurumun o yöredeki İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine kayıtlı işsiz durumunda olmaları; en az 18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmaları; herhangi bir öğretim kurumunda öğrenci olmamaları (açık lise ve açık öğretim öğrencileri hariç); emekli ve malul aylığı almamaları gerekmektedir.
Katılımcı adayları, başvuru başlangıç tarihi aynı gün olan TYP’lerden yalnızca bir tanesine başvuru yapabilir.
2. Başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP’lere;
*Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri katılabilir.
*Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz.(Programa seçilen katılımcı adayları, SGK, Aile ve Sos.Pol.İl Md.lüğü veya Sosyal Yard. ve Day. Vakfı’ndan alacakları hane halkı gelir durumunu gösterir belgeyi diğer evrakları ile birlikte yükleniciye teslim edeceklerdir.)
*Seçim yöntemleri sonrası oluşan listelerde aynı adreste oturan kişilerden birden fazla kişinin isminin olması halinde; başvuranlardan Kuruma kayıt tarihi daha eski olana öncelik tanınacaktır. Kurum kayıt tarihlerinin aynı olması halinde ise başvuranlardan yaşı büyük olan söz konusu TYP’ye katılacaktır.
3. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler TYP’ye katılamaz.
4.Seçim yöntemleri sonrası oluşan listeler nihai liste olmayıp,gerekli inceleme ve kontrol işlemleri (güvenlik soruşturması, sgk v.b.) sonrasında kesinleşecektir.
Özel Şartlar
En az 19 yaşından gün almak,
Cinsel/vücut dokunulmazlığına karşı suçlar, terör, bali, tiner ve uyuşturucu kullanımı, hırsızlık v.b suçlardan hüküm giymemiş olmak,
Son bir yıl içinde hizmet sağlayıcıya bağlı herhangi bir işyerinde çalışmamış olmak.
TYP devam ederken katılım şartlarını taşımadığı belirlenen kişilerin TYP ile ilişiği kesilir ve bu kişiler son yararlanma tarihi üzerinden yirmi dört ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramazlar.
***
NOT:Katılımcılar için TYP’den yararlanma süresi,on iki ay içerisindeayrı ayrı olarak veya bir defadaen fazla 9 (dokuz) aydır.
Başvurular; İl Müdürlüğümüz ile Tarsus, Silifke, Erdemli ve Anamur Hizmet Merkezlerimizden şahsen yapılabileceği gibi, bireysel kullanıcı girişi ile Kurum internet sitemizden ve telefon aracılığıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi ALO 170 hattı üzerinden de gerçekleştirilebilecektir.
ARALIK 2018 Toplum Yararına Programlar (TYP)
MERSİN ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
S.
PORTAL NO
Kurum
Detay
Kontenjan
1
268229
AKDENİZ Belediyesi
Merkez İlçeler
70
2
268232
AYDINCIK Belediyesi
35
3
268338
SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA VAKFI
Merkez İlçeler
10
4
268239
AKDENİZ Kaymakamlığı
Merkez İlçeler
5
5
268190
ANAMUR Kaymakamlığı
25
6
268194
AYDINCIK Kaymakamlığı
5
7
268243
BOZYAZI Kaymakamlığı
10
8
268245
ÇAMLIYAYLA Kaymakamlığı
5
9
268201
ERDEMLİ Kaymakamlığı
25
10
268249
GÜLNAR Kaymakamlığı
5
11
268207
MEZİTLİ Kaymakamlığı
Merkez İlçeler
5
12
268210
MUT Kaymakamlığı
5
13
268214
SİLİFKE Kaymakamlığı
25
14
268255
TARSUS Kaymakamlığı
30
15
268223
TOROSLAR Kaymakamlığı
Merkez İlçeler
5
16
268261
YENİŞEHİR Kaymakamlığı
Merkez İlçeler
5
17
268230
MERSİN ORMAN
Akdeniz 5
20
Toroslar 5
Mezitli 5
Yenişehir 5
18
268241
TARSUS ORMAN
Tarsus 5
15
Çamlıyayla 10
19
268193
ERDEMLİ ORMAN
10
20
268195
SİLİFKE ORMAN
10
21
268199
GÜLNAR ORMAN
Gülnar 10
15
Aydıncık 5
22
268200
MUT ORMAN
10
23
268248
ANAMUR ORMAN
10
24
268250
BOZYAZI ORMAN
10
25
268183
İL MÜFTÜLÜĞÜ
Akdeniz 15
57
Toroslar 10
Yenişehir 22
Mezitli 10
26
268184
ÇAMLIYAYLA MÜFTÜLÜĞÜ
8
27
268236
ERDEMLİ MÜFTÜLÜĞÜ
15
28
268238
GÜLNAR MÜFTÜLÜĞÜ
15
29
268188
BOZYAZI MÜFTÜLÜĞÜ
10
30
268191
MUT MÜFTÜLÜĞÜ
24
31
268242
ANAMUR MÜFTÜLÜĞÜ
15
32
268198
AYDINCIK MÜFTÜLÜĞÜ
7
33
268246
SİLİFKE MÜFTÜLÜĞÜ
15
34
268204
TARSUS MÜFTÜLÜĞÜ
34
35
268206
Mersin Üniversitesi
Merkez İlçeler
5
36
268220
Tıp Fakültesi Hastanesi
Merkez İlçeler
10
37
268328
Alata Bahçe Kültürleri Arş.
Erdemli 45
50
Tarsus 5
38
268332
Cumhuriyet Başsavcılığı
Merkez İlçeler
45
39
268271
Milli Parklar
Merkez 7
20
Erdemli 4
Mut 3
Anamur 1
Aydıncık 2
Silifke 1
Gülnar 2
40
268283
İL KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ
Yenişehir 6
30
Erdemli 2
Mut 2
Silifke 6
Toroslar 2
Anamur 6
Gülnar 2
Tarsus 4
41
268351
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Merkez İlçeler
85
42
268290
POMEM
Merkez İlçeler
20
43
268293
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
Merkez İlçeler
10
44
268295
AİLE SOSYAL POLİTİKALAR MD.
Akdeniz 13
45
Toroslar 10
Tarsus 4
Mezitli 4
Erdemli 4
Silifke 4
Mut 3
Anamur 3
45
268300
TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ
ANAMUR 1
40
AYDINCIK 1
BOZYAZI 1
Ç.YAYLA 2
SİLİFKE 2
MUT 3
GÜLNAR 1
ERDEMLİ 5
Tarsus 5
AKDENİZ 3
Y.ŞEHİR 2
TOROSLAR 3
MEZİTLİ 3
MERSİN (İL) 8
46
268359
TOROSLAR İLÇE TARIM MD.LÜĞÜ
Merkez İlçeler
5
47
268358
KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Merkez İlçeler
5
48
268354
İL TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ
Merkez İlçeler
5
49
268353
VERGİ DAİRESİ
Merkez İlçeler
5
50
268355
İL AFET MÜDÜRLÜĞÜ
Merkez İlçeler
5
51
268281
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Merkez İlçeler
5
52
268288
KOSGEB
Merkez İlçeler
5
53
268341
SAHİL GÜVENLİK
Merkez İlçeler
5
54
268269
ERDEMLİ CUMHURİYET SAVCILIĞI
10
55
268335
ÇAMLIYAYLA EMNİYET AMİRLİĞİ
5
56
268333
TARSUS ÜNİVERSİTESİ
10
57
268330
TARSUS JANDARMA KOMUTANLIĞI
5
58
268329
TARSUS CUMHURİYET SAVCILIĞI
10
59
268258
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ANAMUR 5
50
AYDINCIK 4
BOZYAZI 2
Ç.YAYLA 5
MUT 5
GÜLNAR 5
ERDEMLİ 3
SİLİFKE 16
TARSUS 5
60
268219
GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
SİLİFKE 5
30
GÜLNAR 2
Y.ŞEHİR 20
TOROSLAR 1
MEZİTLİ 2
61
268215
İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Merkez İlçeler
5
62
268252
İL JANDARMA ALAY KOMUTANLIĞI
Merkez İlçeler
5

149
Önceki Haber
156
Sonraki Haber

Bu habere yorum yap...

Haberlere abone ol

Çamlıyayla Haber'e abone olup, Çamlıyayla ile ilgili son dakika haberleri, hava durumu ve Mersin Geneli hakkındaki olaylardan anında haberdar olabilirsiniz.